Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ve dnech 3.-5. června 2022 proběhla druhá část sportovního projektu Společné zážitky nás sbližují, jehož aktivity jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Projekt In-line bruslení byl zaměřen na zdokonalení bruslařských a pohybových dovedností dětí.

Třídenního setkání se zúčastnilo 30 účastníků z partnerského města Ozimku a Rýmařova. Pod vedením zkušených lektorů se první den děti zdokonalovaly v základních dovednostech na in-line bruslích v Malé Štáhli. Postupně se naučily bezpečně zastavit, správně spadnout, technice bruslení, stabilitě na bruslích. V sobotu navštívily Novou Ves, kde absolvovaly zábavnou úkolovou cestu zaměženou na procvičení všech bruslařských dovedností. Po obědě se přesunuly na in-line okruh v Karlově pod Pradědem, kde proběhly malé závody v jízdě do dálky, sprinty a slalomová jízda na čas. Před večeří si zahrály hry u zvířátek. V neděli dopoledne proběhl karneval, kde byly děti za svou snahu odměněni.

„Společné zážitky nás sbližují/Wspólne došwiadczenia nas przybližaja“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0./16_009/0002537.

Kateřina Fryblíková, Středisko volného času Rýmařov