Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Na konci školního roku 2020 využily nejmenší dětí z lezeckého kroužku pěkného počasí a vyrazily na skály do Morávky na cvičnou skálu "Antoníček"