Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Středisko volného času Rýmařov se zapojilo do projektu Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak zaměstnancům s řešením různých problémů, nebo i s napsáním dobrých nápadů na vylepšení.

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu:

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: ZtPCOhAS6E

 Jak funguje NNTB?

Vaše zprávy putují pak přímo na naše {Název oddělení} a společně můžeme věc řešit. Výhodou NNTB je, že si nemusíte vytvářet žádný účet, a i tak na Váš anonymní podnět budeme moci bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.

Galerie se nachází v mezipatře a druhém nadzemním podlaží Střediska volného času Rýmařov.
Prostor  je možno využít pro vystavování fotografií, maleb atd. K dispozici je 23 rámů formátu 100x70 a 90x60.
Každoročně se zde vystavují fotografie ze soutěže "O cenu Karla Schinzela" a "Černobílé valéry".
V případě zájmu kontaktuje: Jakub Vala .


Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Sazba poplatků za výlepovou - plakátovací službu

formát 1 den
A4      1,50 Kč
A3      2,50 Kč
A2      3,00 Kč
A1      4,50 Kč
A0      8,00 Kč

Expresní výlep 200 Kč
VÝLEPOVÁ SLUŽBA PROBÍHÁ V ÚTERÝ OD 9:00
Počet výlepových ploch: 9 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň

Kapacita: cca 25
Vybavení: projektor, ozvučení, wifi, lan, 

Vybavení: 5x kombinovaný sporák se sklokeramickou deskou a horkovzdužnou troubou, 1x myčka , 3x dřez, 1x mikrovlnná trouba, kávovar... 


Taneční sál je určen pro tréninky všech možných tanečních stylů a další různá cvičení či uspořádání menších akcí.

Podlaha: linoleum 

Výbavení: aparatura  (CD, MP3, BT, AUX) zrcadla, podložky, možnost zapůjčení overbalů a jiných cvičebních pomůcek.Jazzclub Střediska volného času zahajuje  ve velkém stylu a to zcela nečekaně večírkem:-). Podrobnosti k dalším akcím naleznete na stránkách Jazzclubu.

Středisko volného času Rýmařov, příspěvková organizace (SVČ) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů SVČ.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici v ředitelně SVČ). Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vaší/Vašeho dítěte v zájmovém vzdělávání a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici v ředitelně SVČ).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po SVČ přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností SVČ či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce:
adresa: Okružní 10, Rýmařov, 79501
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 554 254 370

Kontaktní údaje pověřence:
Jiří Františák
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 554 254 171
adresa: náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01

Zpracování osobních údajů ze zákona
SVČ při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

 • vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení ve smyslu § 29 Školského zákona;
 • zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze – Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směrována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.

SVČ žádné osobní údaje nepředává do zemí mimo EU. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory).

Souhlas se zpracováním osobních údajů
SVČ má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracování osobních obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobníc údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci SVČ). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese SVČ, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Marcela Pavlová

 • ředitelka SVČ

Jan Přikryl

 • programový pracovník, jevištní technik a zkušebna

Eva Kudláková

 • vedoucí oddělení estetiky a společenských věd

Jakub Vala

 • oddělení techniky, horolezecká stěna

Vendula Bršťáková

 • oddělení přírodovědy

Kateřina Fryblíková

 • asistent pedagoga, sluníčko a kroužky pro nejmenší

Michal Fidler

 • vedoucí kina (pronájmy místností: Okružní 10 )

Zdenek Strnadel

 • školník

Stanislav Stacho

 • mechanik jevištní techniky

Stanislav Stacho