Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Vedoucí: Kateřina Fryblíková    
  den a čas věk první hodina
S programem PO, ST,  9:30 - 11:00  1-4 roky + rodič 4.9.2023
Pro nejmenší ÚT, ČT,  9:30 - 11:00 0-2 roky + rodič 5.9.2023
Volná hra dětí PÁ,        9:30 - 11:00 0-4 roky + rodič 8.9.2023
Max počet: 15    
Cena: 50 Kč vstup; 1x týdně 400 Kč/pol.; 2x týdně 800 Kč/pol.  
specifický symbol 505    
Místo: SVČ, Okružní 10    

Online přihlášení

Sluníčko s programem 
V tomto kroužku se děti učí soustředit se danou činnost, reagovat na podněty, kamarády a různé situace. Pomocí hry rozvíjí u dětí různé schopnosti a dovednosti přiměřené věku. V každé hodině mají děti na začátku možnost volné hry a v 10 hodin se začíná s programem, který je vždy tématicky laděn. Začíná se krátkou pohádkou. Následují říkanky a písničky s pohybem, hry, cvičení a nakonec výtvarné tvoření. Vše je dobrovolné. Pokud se dítě nezapojí, hraje si dle svých potřeb.

Sluníčko pro nejmenší
Tento kroužek je věnovaný těm nejmenším, aby měli svůj vlastní klid a mohli si pohrát a zacvičit. V každé hodině je krátký program, který zahrnuje cvičení na míči s říkankami, zpěv a hru na bubínky, rumba koule a jiné nástroje, popřípadě jiné činnosti. Ve velkém je zastoupená volná hra dětí, pozorování ostatních, učení nápodobou,...

Sluníčko - volná hra dětí
Cílem kroužku je umožnit dětem a rodičům setkávat se, přicházet do kontaktu s ostatními dětmi, navázat přátelské vztahy, naučit děti dělit se o hračky, reagovat na sebe, ... Kroužek je určen pro děti, které si chtějí jen volně pohrát.