Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dokumenty střediska volného času ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů s účinností od 25.5.2018

Logo SVČ v jpg

Logo SVČ v CDR (křivkách)

Vnitřní řád

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o potvrzení bezdlužnosti

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Příloha č. 1 Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Školní vzdělávací program

Všeobecné podmínky pro účastníka táborové akce

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Rozpočet SVČ na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2020

Čtvrtá změna rozpočtu SVČ na rok 2019

Třetí změna rozpočtu SVČ na rok 2019

Druhá změna rozpočtu SVČ na rok 2019

První změna rozpočtu SVČ na rok 2019

Rozpočet SVČ na rok 2019

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

Rozpočet SVČ na rok 2018 pátá změna

Rozpočet SVČ na rok 2018 čtvrtá změna

Rozpočet SVČ na rok 2018 třetí změna

Rozpočet SVČ na rok 2018 druhá změna

Rozpočet SVČ na rok 2018 první změna

Rozpočet SVČ na rok 2018

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2018

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018

první změna

Rozpočet SVČ na rok 2018

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2018

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018

Rozpočet SVČ 2017