Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Pro přihlášení na většinu kroužků či akcí Střediska volného času Rýmařov můžete využít  online portál SVČ na adrese svcrymarov.iddm.cz.
Zde se velmi jednoduchým způsobem prostřednictvím emailové adresy zaregistrujete a můžete vybírat z naší nabídky kurzů a akcí. Portál Střediska volného času Rýmařov vám také poskytne velmi přehledný rozpis akcí a kurzů, které jste navštěvovali v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním čase.

Návod k práci s portálem je popsán níže.

Kdykoli můžete využít možnosti přihlásit se osobně na adrese SVČ. Pracovníci vám rádi poskytnou všechny informace a rádi poradí. Jakmile se přihlásíte (on-line, či osobně), rezervujeme vám místo ve vybraném kurzu a přidělíme variabilní symbol. Platbu je potřeba provést v termínu uvedeném na přihlášce bankovním převodem nebo osobně. Zároveň se odevzdává vyplněná a podepsaná přihláška, u dětí do 18 let je nutný podpis rodičů (nebo zákonných zástupců). Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři SVČ, lektorovi na kroužku nebo zaslat i elektronicky s naskenovaným podpisem.Přihlášku na kurz získáte při osobní návštěvě anebo vám ji na požádání pošleme mailem v PDF.V případě přihlášení online vaší přihlášku musí nejprve schválit pracovník SVČ Rýmařov, který vás bude informovat emailem o přijetí či zamítnutí přihlášky.Přihlášku na pobytovou akci nebo příměstský tábor můžete vyřídit u pracovníka, podatelně SVČ nebo online stejně jako na kroužky. Na tento typ akcí je vždy potřeba písemná přihláška účastníka. Přihlášku na akci můžete vyřídit v kanceláři SVČ osobně, nebo mailem. Více se dozvíte v informacích o jednotlivých akcích.  V případě rezervací není nutné vyplňovat všechny osobní údaje – potřebujeme pouze kontakty, abychom vás mohli informovat v případě, že se akce neuskuteční nebo dojde k organizačním změnám.

Osobní údaje
Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. SVČ vám zaručuje bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu. Na přihlášce se úmyslně netiskne konec rodného čísla kvůli ochraně dat. Pokud jste nám ho již sdělili, není třeba dopisovat, v opačném případě prosíme o jeho doplnění. Součástí přihlášky je souhrnná informace ke zpracování osobních údajů a také případné souhlas k jejich poskytnutí, jsou-li potřeba.

Platba
Platbu za kroužek je možno provést dvěma způsoby Osobně v kanceláři Střediska volného času Rýmařov, Okružní 1059/10 Bankovním převodem – platby se identifikují pomocí variabilních symbolů·      u online přihlášky je variabilní symbol vygenerován online systémem·     u bezhotovostního převodu je důležité uvedení variabilního symbolu (třímístné číslo) uvedeného na seznamu kroužků, který najdete na webových stránkách Střediska volného času Rýmařov,  v Rýmařovském horizontu.
V těchto odstavcích  najdete několik jednoduchých kroků, které je potřeba zvládnout k vyřízení přihlášky do kroužku nebo na tábor. Přihlašování v online centru SVČ probíhá podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE
Podívejte se na stránky www.svcrymarov.iddm.cz. V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi SVČ vaše děti jsou, registrujte se na tu mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak pro vás bude jednodušší! Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – AKTUALIZACE ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ
Jestliže už k nám některé vaše děti chodily (případně vy sami), uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. přehledu účastníků. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální mailovou adresu – v takovém případě systém děti nedokáže k vaší registraci přiřadit. Kontaktujte prosím správce na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom to dali do pořádku. Přijměte prosím s pochopením, že budeme potřebovat ověření, že jde skutečně o vaše děti a nemůžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci (nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU (akce nebo tábora) PRO PŘIHLÁŠENÍ
V menu vyberte položku Kroužky (akce, tábory). Zobrazí se vám přehled všech programů, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA
Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí nebo na celý rok. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle okolností předškolní dítě či nestudující-dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád SVČ najdete na webu SVČ, popřípadě v recepci k nahlédnutí. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad. Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet Střediska volného času Rýmařov. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky! Platbu můžete provést také v hotovosti v kanceláři SVČ.